Regulamin sklepu

Właścicielem sklepu internetowego alpincars.com jest Alan Wilk prowadzący firmę ALPINCARS o numerze NIP: 631-236-53-41, REGON 241579861, z siedzibą w Gliwicach ul. Toszecka 6.

I. Postanowienia ogólne

 1. Celem działania sklepu internetowego alpincars.com jest sprzedaż detaliczna oryginalnych części do samochodów BMW i MINI.
 2. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny produktów podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego alpincars.com oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz hasło.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki "Twoje Konto".
 5. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 6. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego alpincars.com przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

III. Procedura składania zamówień

 1. W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu alpincars.com
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję "Dodaj do koszyka" na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku "Złóż zamówienie" znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku "Złóż zamówienie" Klient wskazuje kolejno:
  • adres, na jaki mają być dostarczone wskazane wcześniej produkty
  • sposób dostawy
  • formę płatności
 5. Dokonanie powyższych czynności zakończone naciśnięciem przycisku "Płacę" oznacza złożenie zamówienia w sklepie i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę "Złóż zamówienie" Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpoźniej w terminie do 3 dni po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 4. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i - gdy dokonano przedpłaty - całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 6. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądż w przypadku podania niekompletnych danych osobowych, w tym błednego, nieprawdziwego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

V. Płatność i dostawa

 1. Sklep internetowy alpincars.com umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu internetowego lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań oraz PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terenie całego świata.
 3. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Jeśli towar jest uszkodzony należy sporządzić protokół szkody.

VI. Warunki reklamacji towarów

 1. Reklamacje, tj. zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową, będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy wysłać na własny koszt lub dostarczyć na następujący adres: ALPINCARS, Gliwice, ul. Toszecka 6.
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru z dołączonym potwierdzeniem zakupu.
 3. Potwierdzenie zakupu stanowi paragon zakupu, faktura VAT, wydruk e-maila potwierdzającego złożenia zamówienie w sklepie lub jakikolwiek inny dokument potwierdzający dokonanie transakcji (np. wydruk potwierdzenia przelewu z banku).
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
 5. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na podobny i zostanie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta.
 6. Gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na podobny, sklep zwróci Klientowi pełną sumę za wadliwy towar, wraz z dodatkowymi poniesionymi kosztami wysyłki, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

VII. Odstąpienie od umowy sprzedaży/zwrot produktów

 1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000 r. z póz. zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może wyrazić chęć zrezygnowania z zakupu (tj. odstąpienia od umowy zawartej na odległość) kupionego towaru bez podania żadnej przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym w granicach zwykłego zarządu, tzn. towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Towar powinien być odesłany niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia zamiaru zwrotu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, towar należy odesłać na własny koszt na adres korespondencyjny podany na stronie internetowej sklepu. Do takiej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz podać numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.